2019-08-09 Ada pierwszy raz zobaczyła auto Roberta


2019-08-09   Ada pierwszy raz zobaczyła auto Roberta

Ada pierwszy raz zobaczyła auto Roberta

Ada zastanawia się w którą stronę iść

Robo-mobile tak jak papa-mobile

Ada z Marceliną w ogrodzie

Marcelina z Olafem i Ada na motorze

film